• پخش تخصصی مواد اولیه کامپوزیت
 • پخش تخصصی مواد اولیه فایبر گلاس
 • پخش مواد اولیه قطعات مبلمان استیل-صنایع قایق سازی-صنایع هوا فضا- مواد اولیه مجسمه سازی -
 • مواد اولیه سنگ مصنوعی
 • پخش رزین پلی استر
 • فروش رزین ایزو
 • -پخش رزین مخصوص سنگ مصنوعی و ماستیک سنگ-رزین پلی استر تولید قطعات مبلمان
 • پخش رزین اپوکسی -فروش رزین اپوکسی شفاف وارادتی
 • پخش سیلیکون قالب گیری-سیلیکون RTV-rodiya- سیلیکون قالب گیری فرانسوی و آلمانی اورجینال
 • فروش سیلیکون قالب سازی RTV,HTV
 • پخش پلی ایل ایزوسیانات(PU) با دانسیته های مختلف (تولید قطعات سخت و سبک مبلمان و تزینات ساختمانی و...)
 • فروش پلی یورتان فوم سخت(چوب) مناسب جهت تولید قطعات سبک و محکم
 • پخش پلی یوتان فوم(سبک) با دانسیته پایین جهت عایق کاری و تولیدات یخچالی و پنلی
 • پخش الیاف شیشه-
 • فروش الیاف فایبر گلاس با گرم و سایز گوناگون 225g-300g-450g  روغنی و سوزنی پودری
 • پخش الیاف نسوز کربن -الیاف کربن-الیاف رشته ای  کربن(روینگ) -کولاروالیافخرد شده چپت
 • ضد شره و مقاوم کننده ژلکوت-
 • پخش اروزیل  (مناسب جهت ریزش فروکش نکردن ژلکوت از دیواره قالب  در هنگام تولید قطعه و همچنین استحکام کننده قطعه نهایی)
 • فروش اروزیل زاکسیل QLS  _پخش اروزیل دگوسا
 • پخش انواع حلال -فروش حلال پلی استر
 • پخش استایرن(مونومر استایرن)
 • فروش استون
 • بوتیل استات و سایر حلال ها و افزودنی ها
 • پخش انواع پودر و فیلر
 • پودر کربنات -کربنات کلسیم با مشهای متفاوت از بهترین کارخانه های داخلی(مش 400تا  4500)-پودر ضد آتش و تاخیر انداز آتش
 • انواع واکس و جداکننده و فیلم
 • پخش خمیر مجسمه سازی و خمیر قالب گیری
 • پخش شتاب دهنده کبالت
 • فروش کبالت 10% آلفاآلمانی و  UP%10 کبالت بلژیک
 • پخش گسترده خشک کن پروکساید
 • پخش پرواکسید ترک AKPA_ پروکسید ایران _
 • فروش انواع خمیر بنذ وئیل پروکساید (خشکن کن رزین آمین)
 • مشاوره  در کلیه امور تولید و قالب گیری و مدل سازی