شرح

رزین پلی استر ماده ای است که در مجسمه سازی و کارهای صنعتی و تولید سنگ مصنوعی و صنایع مبلمان و... مورد استفاده قرار می گیرد. رزین پلی استر وقتی با شتاب دهنده و هاردنر (خشک کن) مخلوط می گردد پس از مدتی حرارت آن بالا می رود و به حالت ژله در می آید و سپس سخت و محکم می گردد. به هنگام سفت شدن پلی استر، مولکول ها به هم نزدیک شده و مقداری از محلول نیز تبخیر می گردد، در نتیجه، حجم پلی استر بعد از بستن، اندکی کاهش می یابد. پلی استر سخت شده را دیگر نمی توان به حالت مایع برگرداند و مناسب ترین درجه برای کار با پلی استر، حرارت بیست درجه می باشد.

رزین پلی استر به اکثر اجسام  می چسبد.در صورت نیاز برای جلوگیری از این امر می توانیم از انواع واکس  و یا فیلم نیز استفاده کنیم. فیلم، مایعی است که با قلم مو بر سطح قالب زده می شود و پس از خشک شدن، یک لایه نایلون مانند نازک ایجاد می کند. رزین پلی استر باید در جای خنک و تاریک نگهداری شود. عمر رزین در صورتی که مرغوب باشد، به دوازده ماه می رسد. پلی استر بعد از بستن، محکم، غیر سمی و غیر متخلخل می گردد و می توان آن را سوهان زد و یا با مته سوراخ نمود. انواع رنگ های پودری را می توان با رزین پلی استر مخلوط نمود تا به صورت رنگین در آید. رزین پلی استر در مقابل نور تغییر رنگ نمی دهد. هاردنرهای مورد استفاده در پلی استر، به دو صورت مایع و خمیری وجود دارند که کار کردن با نوع خمیری ساده تر است، هاردنر مایع به رنگ آب است و بوی تندی دارد.

 رزین ها برای تولید قطعات کامپوزیتی و ساخت قالب های فایبرگلاس استفاده میگردد . در تولید کلیه قطعات از جمله مجسمه سازی و قایق سازی و لوله سازی ،صنایع سنگ مصنوعی ، صنایع مبلمان استیل ، صنایع فایبرگلاس ، انواع ورق هاو نورگیرها، قطعه سازی ،مخازن ، و همچنین   ساخت ژلکوت وبسیاری تولیدات اقتصادی دیگرمورد استفاده قرار می گیرد .

رزین های پلی استر شامل :

1- پلی استر

2- پلی استر   ایزو

3-  پلی استر  ارتو

4-رزین  ونیل استر

5-رزین های ونیل استر

نوع محصول