شرح

پخش کبالت با خلوص 10%
موارد مصرف در رزین های پلی استر به عنوان شتاب دهنده استفاده می گردد.و با درصدهای مختلف جهت مصارف مختلف مصرف میگردد.

کبالت بیرنگ جهت تولید قطعاتی که رنگ در آن نقش اصلی و مهم دارد استفاده میگردد.

اسید (خشک کن پروکساید)

انواع پروکساید برای خشک کردن ژل کت استفاده میگردد.
پروکساید لوپروکس -اسید ترکAKPA-خمیر بنذوییل  luperux 

پروکساید BUTOPEX-M65

خمیر بنذوییل لوپروکس

پروکساید SILTECH

واکس و جدا کننده ها:
جدا کننده بسیار قوی که با مواد مصنوعی برای جدا سازی درجه حرارت بالا در چرخه های بسیار فرموله شده است .قابلیت سطوح بسیار براق سهولت کاربری، مقاومت شیمیایی و دارای بهترین خاصیت جداکنندگی

نوع محصول